Talent og medarbejderudvikling

Virksomhedens vigtigste aktiv: Medarbejderen Udnyt dine ressourcer optimalt med Talenttesten og målrettet medarbejderudvikling

En virksomhed er ikke mere værd end de mennesker, der driver den. Derfor må enhver virksomhed som ønsker succes sørge for at have gode medarbejdere med netop de kompetencer og talenter der skal til, for at løse de arbejdsopgaver de hver især har ansvaret for, og dermed udfylde den rolle de har i virksomheden. På den måde får medarbejderne de rette rammer og muligheder for at præstere optimalt.

For at kunne sætte disse rammer er det nødvendigt at kende den enkelte medarbejders styrker og svagheder, samt at vide hvad der motiverer den enkelte i sit job.

TT38-talenttesten er netop skræddersyet til at identificere unikke talenter hos den enkelte medarbejder og gør det muligt at arbejde fokuseret og strategisk med disse. I sidste ende vil medarbejderne skabe større værdi for virksomheden, samtidig med at den enkelte udnytter sine talenter bedre og derfor opnår større jobtilfredshed

Slip medarbejderens talenter fri

Wingman arbejder med talentudvikling i praksis og TT38-talenttesten danner grundlag for den videre strategiske udvikling af medarbejdere, ledere, teams og organisationen som helhed.

Styrken ved netop denne test er dens evne til at afdække både særlige talenter, men også svagheder, hos den enkelte medarbejder. På den måde kan man opnå det fulde overblik over hvilke kompetencer man har at arbejde med i organisationen, samt eventuelle mangler som skal dækkes ind. Derudover kan testen give indblik i:

  • om medarbejdernes potentiale udnyttes optimalt
  • om sammensætningen af teams fungerer
  • eventuelle mangler på særlige kompetenceområder i virksomheden
  • om nyoprettede/ledige stillinger i organisationen eventuelt kan besættes af en nuværende medarbejder – Se Kandidatscreening

Desuden kan Talenttesten indgå i ansættelsesprocesser som kandidatscreening, der sikrer, at en mulig kandidat har de rette kompetencer til at varetage en given stilling, men også til at teste hvorvidt kandidaten kan supplere det eksisterende team med nye kompetencer samt matcher virksomhedskulturen. Læs mere om kandidatscreening her

Databaseret og gennemprøvet system

TT38-talenttesten er gennemprøvet og baseret på en stor mængde data. Derfor er resultaterne valide og vil skabe værdifuld indsigt, som kan danne grundlag for det videre strategiske udviklingsarbejde i virksomheden. Hos Wingman skræddersyr vi forløbet til at matche din virksomheds behov og følger op med en tilbundsgående analyse og efterfølgende anbefalinger. Udbyttet kan for eksempel være:

  • Bedre match mellem medarbejdernes kompetencer og de kompetencer der faktisk er behov for i virksomheden
  • Mere målrettet udvikling af teams og enkelte medarbejdere
  • Bedre trivsel, jobtilfredshed og arbejdsglæde med øget fastholdelse som resultat
  • Reduktion af stress
  • Øget produktivitet og omsætning pr. medarbejder

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder med Talenttesten og opfølgende konsulentbistand gennem Wingman, så kontakt os for at aftale et uforpligtende møde.